Varför Gunnars granar?

Med svenskodlade granar där vi har kontroll över hela kedjan kan vi garantera äkta svensk kvalitet.

Skillnaden

En stor andel granar som säljs i Sverige är granar som är importerade från andra länder. Detta leder till att granarna får långa transportsträckor med ibland flera veckor utan varken vatten eller näring. Dessa säljs sedan till en låg kostnad i många varuhus och affärer runt om i landet.

Vi på Gunnars granar har länge prioriterat kvalitet på våra granar. Granen ska hålla hela julen och fungera som en central punkt i människors firande av högtiden. Det är viktigt för oss att granen håller sig fräsch och vacker under hela säsongen. Varenda julgran genomgår en kvalitetskontroll av oss och vi säljer huvudsakligen till svenska marknaden där vi kan garantera korta leveranstider. Vi levererar även i omgångar under säsongen till våra återförsäljare för att alltid garantera färskvara på våra granar.

Våra granar tåls att jämföras, det är stor skillnad på äkta svenska granar odlade med största omsorg.

Produktionsflödet

När kvalité är vår prioritet så är det viktigt för oss att vi har kontroll över hela processen från fröet till försäljningsställen. Därför har vi ett noggrannt genomarbetat produktionsflöde i flera steg.

Plantering

Varje år planterar vi mellan 60–90 000 julgransplantor.

Den största mängden planteras med maskin, men om det är skogsmark planterar vi även för hand. Merparten av plantorna är kungsgran (Abies Nordmanniana), men vi sätter även vanliga julgranar (Picea Abies). Alla våra odlingar med ädelgran är inhägnade för att hålla viltet ute. Normalt börjar vi planteringen vid påsk och håller på några veckor. Det är viktigt att sätta plantorna så tidigt som möjligt. Då hinner de etablera sitt rotsystem innan sommarvärmen och torkan kommer.

Det tar 8-12 år från planta till julgran för en ädelgran/Kungsgran, och 5-7 år för en vanlig julgran/rödgran. Något att tänka på när granen sitter i julgransfoten!

Många tror säkert att det är lugnt mellan planterings- och skördetid. Så skulle det kunna vara –  men om vi inte tar hand om våra julgranar så blir det få säljbara julgranar i slutändan. Läs mera under Skötsel.

Skötsel

Gunnars Granar har skötsel som borgar för kvalitet!

Vi arbetar mycket professionellt med våra granodlingar. De sköts med omsorg från plantering tills de är försäljningsklara.

Granarna klipps och formas från tidiga år så att de vid försäljningstillfället har önskad form.

De formas för att få en mer harmonisk växt och bli tätare. Julgranarna ansas för att bli smala.

Vi tar markprover och ger den tillskottsnäring som behövs, för att granarna skall få rätt färg.

Alla granarna är uppstammade med en rejäl fot så att de är klara att direkt sättas i julgransfoten.

Det är mycket manuellt arbete för att få en julgransodling med vackra julgranar. Vi lägger många timmar på skötsel året runt för att uppnå bästa möjliga resultat.

Leverans

Efter huggning kör vi alla granar hem till vår lastplats. Där lägger vi julgranarna på pall. Lastbilar hämtar och kör direkt ut till kund. Detta gör vi för att leverans och hantering blir enklare både för oss och våra kunder.

Alla julgranar är nätade och leverans på pall gör det enkelt att hantera på säljplatsen. Det ryms ca 70 kungsgran och ca 110 vanlig gran på en pall. Du kan få leverans av femtio eller flera tusen granar! Oavsett mängd blir det enklare hantering för dig och smidigare transport med pallsystemet.

På ditt försäljningsställe underlättas lagring av julgranar. Vid kall väderlek och minusgrader kan ditt granlager förvaras på pallen. Vid plusgrader och fuktig väderlek måste granarna tas ur pallen och resas upp så luft kan cirkulera runt granarna.

På bilderna ser du julgranar som körs från granodling till lastplatsen för paketering och leverans.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Vill du veta mer om vår produktionsprocess eller hur våra granar skiljer sig från andra? Tveka inte kontakta oss så kan vi besvara dina funderingar.